Suomen säveltäjien Ääneni äärelle -hanke

Ääneni äärelle vastaa uuden, syksyllä 2018 käyttöön otettavan opetussuunnitelman perusteissa ilmaistuihin tarpeisiin juurruttaa pysyvästi sävellystä, improvisointia ja sovitusta luontevaksi osaksi musiikkioppilaitosten toimintakulttuuria. Hankkeessa johdatetaan oppilaat ja opettajat oman äänensä ja keksimisen ilon äärelle aktiivisesti ja monipuolisesti kokeillen, soittaen, leikkien ja tutkien.

Projektissa säveltäjät toimivat musiikkiopistossa n. 50 tunnin verran yhdessä soitonopettajien, musiikin perusteiden opettajien ja heidän oppilaittensa kanssa. Kunkin säveltäjän tehtävät musiikkiopistossa sovitaan oppilaitoskohtaisesti, oppilaitoksen toiveet ja tarpeet huomioiden. Opetus toteutetaan viikottaisena tai periodimaisena toimintana.

 

Tavoitteet

Tavoitteena että jokainen hankkeeseen osallistuva oppilas ja opettaja saa onnistuneen kokemuksen säveltämisestä ja saa välineitä myöhempään sävellystyöhön. Jokainen osaa säveltää. Varsinaisen opetustyön lisäksi musiikkioppilaitoksissa toimiva säveltäjä kehittää ja kokeilee oppilaidensa kanssa erilaisia sävellysharjoituksia.

 

Työmuodot

Työmuotoina voivat olla esimerkiksi:

1) workshop soitonopettajille aiheesta ”kuinka avustaa oppilasta säveltämään”

2) työskentely musiikin hahmotustaitojen tunneilla yhdessä ryhmän oman opettajan kanssa aiheena ”kuinka säveltää, sovittaa ja improvisoida hahmotustaitojen tunneilla”

3) sävellysopetus oppilaille pienryhmissä tai henkilökohtaisessa opetuksessa

4) sävellysopetus opettajille pienryhmissä tai henkilökohtaisessa opetuksessa

 

Materiaalipankki

Uusia harjoituksia lisätään materiaalipankkiin, joka on oppilaitosten kautta kaikkien saatavilla syksyn 2018 alussa. Materiaalipankin perustamiseen on saatu avustusta Suomen Säveltaiteen Tukisäätiöltä ja pankkia kerätään yhteistyössä MuTesin kanssa. Anu Aholan kokoaman materiaalipankin julkistamisesta ja jatkovaiheista tiedotetaan myöhemmin keväällä.

Ääneni äärelle -hanke on käynnissä 11 musiikkioppilaitoksessa tällä hetkellä ja siitä saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Hankkeen jatkorahoituksen mahdollisuuksia tutkitaan, mutta opistot voivat myös itse hakea avustusta opetuksen järjestämiseksi.

 

Opetusministeriöstä

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/taiteen-perusopetuksen-ylimaarainen-valtionavustus

 

Opetushallitukselta

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/103/0/vuoden_2018_valtionavustus_opetustuntikohtaisen_valtionosuuden_piiriin_kuuluvan_taiteen_perusopetuksen_jarjestajille

Opetusneuvos Eija Kauppinen kannusti yhteisprojekteihin avustusta haettaessa.

 

Tällä hetkellä mukana olevat oppilaitokset ja säveltäjät

 

Pirkanmaan musiikkiopisto, Ilkka Hammo
Pohjois-Helsingin musiikkiopisto, Jouni Hirvelä
Keski-Vantaan musiikkiopisto Rafael Junchaya
Lauttasaaren musiikkiopisto, Mikko Nisula
Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Juha Pisto
Oulun konservatorio, Sakari Raappana
Musiikkiopisto Juvenalia, Niilo Tarnanen
Tampereen konservatorio, Roger Wanamo
Kuopion konservatorio, Adam Vilagi

 

Lisäksi tämän vuoden alussa ovat aloittaneet

Jukka-Pekka Lehto, Palmgren konservatorio
Kai Nieminen, Jyväskylän seudulla

 

Hanketta pyritään laajentamaan uusiin musiikkiopistoihin ja kouluttamaan uusia säveltäjiä hankkeen sävellyspedagogisiin tehtäviin.

Kysymyksiä, kommentteja ja mahdollisia koordinointipyyntöjä voi osoittaa hankkeen tuottajalle: Hanna Kosonen, 040-5284876, aaneniaarelle@gmail.com