Saavutetta­vuus­opas ja Saavu­tettava taide­harrastus -merkki on julkaistu

Saavutettavuusopas on suunnattu lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. Oppaassa on asiantuntijatekstejä muun muassa saavutettavuudesta, inkluusiosta, esteettömyydestä ja osallistumisesta. Kirjan muotoon ja itse tulostettavaksi PDF:ksi tehty opas on hyödyllinen kaikille niille, jotka toimivat lasten ja nuorten kanssa. Tarkoitus on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten taideharrastamista ja tehdä kaikkien osallistumisesta mahdollista.

Opas löytyy osoitteista

https://www.lastenkulttuuri.fi/saavutettavuusopas/ (suomeksi)
https://www.lastenkulttuuri.fi/sv/saavutettavuusopas/ (ruotsiksi)

Saavutettava taideharrastus -merkki on viestintäteko, jolla harrastuksen järjestäjä kertoo olevansa halukas tukemaan kaikkia lapsia ja nuoria harrastuksissaan. Toimija on merkkiä käyttäessään valmis vähintään kokeilemaan, voisiko erityistä tukea tarvitseva lapsi osallistua heidän toimintaansa. Tutustu merkin kriteereihin ja ohjeisiin ennen käyttöönottoa. Merkin käyttö vaatii sitoutumista saavutettavuustavoitteisiin.

Merkki ja käytön ohjeet löytyvät osoitteista

https://www.lastenkulttuuri.fi/saavutettava-taideharrastus-merkki-2/ (suomeksi)
https://www.lastenkulttuuri.fi/sv/attitydmarket-tillganglig-hobby-inom-konst/ (ruotsiksi)

Miten tulisi toimia, kun merkki otetaan organisaatiossa käyttöön?

1. Tiedottakaa kaikille organisaatiossanne Saavutettava taideharrastus -merkin käyttöönotosta
2. Ottakaa merkki osaksi viestintäänne. Merkin ja oppaan hashtag on #saavutettavataideharrastus
3. Haastakaa muita toimijoita merkin käyttäjiksi


SATA2-hanke

Opas ja merkki on tuotettu osana SATA2 – Saavutettava taideharrastus 2 -hanketta, jota koordinoi Tampereen kaupunki. SATA2-hankkeen tavoitteena on ollut parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti. Hankkeen kohderyhmiä ovat olleet lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä tietysti erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa tai huoltajansa.

Hanke päättyy 31.3.2020. Yhteistyökumppaneita ovat Kulttuurikeskus PiiPoo, Kulttuuria kaikille -palvelu, Taiteen perusopetusliitto TPO ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.


Lisätiedot:

SATA2-hankkeen projektikoordinaattori ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinaattori Maarit Mäkinen
p. 040 800 7296, maarit.makinen@lastenkulttuuri.fi