Pianonsoiton päätoiminen tuntiopettaja – Kuusamon musiikkiopisto

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksi

pianonsoiton päätoimisen tuntiopettajan tehtävän ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023.

Kuusamon musiikkiopisto antaa opetusta Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella.

Pianonsoiton päätoimisen tuntiopettajan tehtävä sijoittuu pääasiassa Kuusamon toimipisteeseen.

Tehtävän hoito edellyttää myös opetusta Posion sivutoimipisteessä, jolloin ajokortti välttämätön.

Kuusamon musiikkiopisto toimii aktiivisesti ja on korkeasti profiloitunut musiikin opinahjo, jonka opettajisto yhdessä hienon opetusmiljöön kanssa luovat hyvät edellytykset taideoppilaitoksen menestymiselle.

Kuusamon musiikkiopisto toimii Kuusamotalon yhteydessä, jonka ensiluokkaisissa opetustiloissa on myös yli 500 hengen konserttisali.

Tehtävään kuuluu pianonsoiton opetusta eri ikäisille ja – tasoisille opiskelijoille sekä yhteismusisoinnin ohjausta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Eduksi luetaan kamarimusiikin opetuksen ja säestyksen hallinta.

Haastattelut ja opetusnäyte järjestetään 30.5.2022.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus ja opetusvelvollisuus määräytyvät OVTES:n mukaisesti.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 437205. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella Kuusamon kaupunki, sivistystoimisto, PL 9, 93601 KUUSAMO.

Alkuperäiset kelpoisuustodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa musiikkiopiston rehtori Seppo Kallio p. 050 430 3929 , sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Hakuaika 6.5.2022 klo.15:00 – 24.5.2022 klo. 21:00