Pianonsoiton lehtori ja pianonsoiton päätoiminen tuntiopettaja

Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto etsii toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen:

  1. Pianonsoiton lehtoria, toimenhaltijaa
  2. Pianonsoiton päätoimista tuntiopettajaa

Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto on Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä vireä taideoppilaitos, jossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa. Opisto järjestää opetusta Savonlinnan kaupungissa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi Enonkoskella, Kerimäellä, Punkaharjulla ja Sulkavalla.

Toivomme hakijoilta kokemusta eri-ikäisten oppilaiden musiikkikasvatustyöstä, monipuolista pedagogista osaamista sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Solistisen opetuksen lisäksi tehtäviin voi sisältyä myös yhteissoittokokoonpanojen ohjausta sekä säestämistä.

Tehtävien palkkauksessa ja muissa työehdoissa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Tehtäviin valittujen on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (L504/2002). Tehtävissä on 6 kk:n koeaika.

Hakijat voidaan kutsua haastatteluun ja opetusnäytteeseen.

Vapaamuotoiset hakemukset, kelpoisuuden osoittavine todistuksineen ja ansioluetteloineen, pyydetään toimittamaan 16.4.2021 mennessä sähköpostitse rehtori Kari Kropsulle osoitteeseen kari.kropsu@slmo.fi.

Tiedustelut:

Rehtori Kari Kropsu, kari.kropsu@slmo.fi, p. 044 051 8257

Apulaisrehtori Eeva-Leena Leppälä, eeva-leena.leppala@slmo.fi, p. 050-552 8481