Opetushallinnon tutkintoon valmentava ja lainsäädäntöä syventävä koulutus

Turun yliopiston Brahea-keskus tiedottaa koulutuksista:

Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus on maksullinen. Tämän koulutuksen avulla tarkastellaan case-tapausten pohjalta lainsäädännön soveltamista arjen toimintaan liittyen. Tutkintotentin kysymykset ovat soveltavia ja ne edellyttävät kykyä soveltaa lainsäädäntöä arjen työtoimintaan.  Koulutuksessa käydään läpi mm. olennaisia peruskäsitteitä ja niiden merkityksiä lain soveltamisen näkökulmasta. Kaksi paikkaa on vielä jäljellä valmentavassa koulutuksessa. Lisätietoa ja ilmoittautumislomake (sivun oikeassa laidassa):

http://www.utu.fi/fi/yksikot/braheadevelopment/koulutus/taydennyskoulutus/kasvatus-ja-opetusala/ophn_tutkintoon_valmentava_lainsaadannon_soveltamista_syventava/Sivut/home.aspx

Voitte tulla tenttimään meille tai mihin tahansa Opetushallituksen hyväksymään kohteeseen. Emme ota erillistä maksua tentin järjestämisestä. Meillä tenteistä vastaa Leena Vanhakylä (@utu.fi), johon voi ottaa yhteyttä. Jos tähtää johonkin virkaan, voi sopia Leenan kanssa jo nyt tenttiajankohdasta. Jos ei ole edellä mainittuun tarvetta, voi rakentaa oman oppimisprosessin oman aikataulun mukaan.

http://www.utu.fi/fi/yksikot/braheadevelopment/koulutus/taydennyskoulutus/kasvatus-ja-opetusala/opetushallinnon-tutkinto/Sivut/home.aspx

Opetushallitus tarkastaa tentit ja vastaa rehtorin pätevyyden myöntämisestä. Heillä on omat maksunsa, joista löytyy tietoa OPH:n sivuilta.

Vastaa