Musiikin perusteiden opettaja – Lärare i musikens grunder

Musiikkiopisto Legato hakee 1.8.2021 alkaen Musiikin Perusteiden opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Hakuaika alkaa: 3.5.2021

Hakuaika päättyy: 21.5.2021

Musiikkiopisto Legato hakee omistautunutta ja innostavaa opettajaa työskentelemään eri-ikäisten lasten opetuksen parissa sekä kehittämään musiikin perusteiden opetustamme. Annamme runsaasti tilaa omalle luovuudelle. Opetus tapahtuu pääasiassa ruotsiksi.

Kelpoisuusehdot asetuksen 986/1998 mukaisesti. Noudatamme kunnallista yleistä virka- ja tyˆehtosopimusta (KVTES).

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta viimeistään  21.5.2021

Tehtävään valitun henkilön on lain 504/2002 mukaisesti esitettävä ote rikosrekisteristä.

Lisätietoja: Rehtori Ronnie Jaakkola 040-5376968, rektor@legato.fi

Musikinstitutet Legato lediganslår en tillsvidare varande tjänst som lärare i Musikens Grunder

Ansökan inleds: 3.5.2021

Ansökan avslutas: 21.5.2021

Musikinstitutet Legato söker en engagerad och positiv lärare som vill undervisa barn i olika åldrar samt utveckla vår undervisning i musikens grunder. Vi ger stort utrymme för den egna kreativiteten. Undervisningen sker till största del på svenska.

Behörighetsvillkoren enligt förordningen 986/1998.                                

Vi följer det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet

Ansökningarna görs i första hand elektroniskt via www.kuntarekry.fi före 21.5.2021

Den som väljs till tjänsten bör uppvisa ett udrag från straffregistret enligt lagen 504/2002

Ytterligare information:

Rektor Ronnie Jaakkola 040-5376969, rektor@legato.fi