Musiikin hahmotusaineiden opettaja

Rauman kaupungin musiikkiopisto hakee 1.8.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen musiikin hahmotusaineiden opettajaa. Musiikin hahmotusaineiden opetuksen lisäksi tehtävään voidaan tarvittaessa sisällyttää myös muuta musiikkiopistossa annettavaa opetusta.

Etsimme opettajaa, jolla on valmiudet työskennellä eri-ikäisten ja opinnoissaan eri vaiheissa olevien oppilaiden kanssa sekä kykyä kehittää musiikin hahmotusaineiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti.

Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuden työskentely-ympäristösi suunnitteluun Karin kampuksessa. Rauman kaupunkiin rakennetaan parhaillaan Karin kampusta, johon kuuluvat uimahalli, Hj. Nortamon peruskoulu, kansalaisopisto sekä siihen sisältyvät kuvataide- ja teatterikoulut, musiikkiopisto, liikuntahalli ja nuorison kokoontumistila. Karin kampuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palkka- ja palvelussuhteen ehdot ovat Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaiset.

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Hakuaika on 28.3.2021 – 26.4.2021 klo 12.00. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätiedot: musiikkiopiston rehtori Mira Ellmén, p. 044 793 3550, mira.ellmen@rauma.fi


Hakuilmoitus ja hakemukset:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/musiikkiopiston-lehtori-musiikin-hahmotusaineet-rau-25-53-21/