Musiikin hahmotusaineiden opettaja – Ylä-Satakunnan musiikkiopisto

YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTO

Musiikin hahmotusaineiden opettajan virka

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto julistaa haettavaksi musiikin hahmotusaineiden opettajan viran toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, alkaen 1.8.2022. Tehtävään sisältyy vähintään 23 viikkotuntia.

Sasky koulutuskuntayhtymään kuuluvassa Ylä-Satakunnan musiikkiopistossa annetaan laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopintojen ja musiikin syventävien opintojen opetusta Ikaalisissa, Kihniössä ja Parkanossa. Opisto on tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille nuorille. Opistossa on musiikkileikkikoulu alle kouluikäisille lapsille.

Tehtävään sisältyy musiikin hahmotusaineiden opetusta toimialueen kunnissa. Tehtävään voidaan sisällyttää valitun henkilön osaamisalueiden perusteella myös muuta musiikkiopistossa annettavaa opetusta. Opettajana olet osa työyhteisöä, jonka rooli on kehittää aktiivisesti musiikkiopiston toimintaa. Tarjoamme innostavan ja ammattitaitoisen työyhteisön sekä hyvät työtilat ja työvälineet.

Edellytämme:

  • Musiikin hahmotusaineiden opettajan kelpoisuutta
  • Uuden opetussuunnitelman edellyttämää pedagogista osaamista
  • Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • Oman auton käyttöä

Arvostamme:

  • Alan työkokemusta
  • Musiikin teknologian osaamista
  • Sovituksen ja sävellyksen opetuksen osaamista

Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986 / 1998 mukaiset. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Pätevyyttä osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisessa haastattelussa. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Tehtävässä noudatetaan 6kk koeaikaa.

Haastattelut järjestetään viikolla 22.

Hakemus tulee tehdä 24.5. mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei voida ottaa huomioon tehtävää täytettäessä.

Yhteystiedot:

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Raisa Rasku, puh. 0407765232, raisa.rasku@sasky.fi.