Lyömäsoitinopettaja

Kankaanpään musiikkiopisto julistaa haettavaksi seuraavan tehtävän

Lyömäsoitinten päätoiminen tuntiopettaja ajalle 6.8.2018-31.5.2019
(viikkotuntimäärä n. 18-20)

Musiikkiopiston toiminta-alue: Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia, Pomarkku, Siikainen ja Porin kaupunginosa Lavia.
Klikkaa http://www.kankaanpaa.fi/musiikkiopisto ja katso lisätietoja opistostamme.

Tehtävään kuuluu yksilö- ja pienryhmäopetusta sekä mahdollisesti alle kouluikäisille tarkoitettua soitinvalmennusta.
Lyömäsoitinten päätoimiselta tuntiopettajalta toivotaan sekä klassisen että rytmimusiikin osaamista.

Opettajan on kehitettävä oman osaamisalueensa opetusta ja osallistuttava aktiivisesti oppilasrekrytointiin.
Opettaja osallistuu myös musiikkiopiston yleiseen kehittämiseen ja suorittaa muut rehtorin antamat työtehtävät (oman osaamisalueensa mukaan).
Hakijalta toivotaan uuden opetussuunnitelman mukaista osaamista (esim. improvisaatio, musiikin teknologia).

Tulevalta opettajalta toivotaan valmiutta opettaa useammassa toimipisteessä (oma auto).
Kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen 986/1998 ja palvelussuhteen ehdot OVTES:n mukaisesti.
Tehtävään valitun on esitettävä rehtorin ohjeiden mukaisesti nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen
rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 4 kuukautta.

Hakuaika päättyy 27.7.2018 klo 15.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluihin kutsutuilta. Mahdolliset haastattelut pidetään viikolla 31.

Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset kelpoisuudesta ja työtodistuksista lähetetään osoitteeseen Kankaanpään kaupunki, Kirjaamo, PL 36 38700 KANKAANPÄÄ.
Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa musiikkiopiston rehtori Anna Major puh. 044 577 2461.