TAMK Lehtori, Musiikkiteatterilaulu

TAMKin Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri -osaamisyksikkö hakee

Musiikkiteatterilaulun lehtoria

Toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Tehtävä on osa-aikainen, vähintään 60 % työaika. Valitun erityisosaamiset huomioiden voidaan neuvotella työaikaprosentista.

Tehtäviin sisältyy

 • musiikkiteatterin laulun opetustehtävät ja kehittäminen
 • musiikkiteatterin konsertit ja produktiot
 • opinnäytetöiden ohjaaminen
 • musiikkiteatterikoulutuksen kehittäminen työryhmän jäsenenä
 • opettajatuutorin tehtävät
 • hakijan erikseen yksilöimä osaamisalue (esim. näyttelijäntyön, tanssin tai muun musiikillisen substanssin opetus, opinto-ohjaus) voidaan katsoa hakijan eduksi
 • jatkuvan oppimisen toimintaa ja sen kehittämistä
 • työelämäyhteistyön kehittämistä
 • TKI-hanketoimintaa 
 • kansainvälisiä tehtäviä
 • muita korkeakoulutoimintaan liittyviä erityistehtäviä 

Lehtorin kelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta osaamisalueelta sekä TAMKin henkilöstösäännön mukaan 60 opintopisteen tai vastaava aiempi 35 opintoviikon laajuinen opettajankoulutus (Opettajankoulutuksen puuttuessa se tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa lehtoriksi nimittämisestä).  

Edellytämme musiikkiteatterin laulun lehtorin tehtävässä

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa 
 • kokemusta opetustehtävistä
 • esiintymiskokemusta musiikkiteatterin alalta
 • osaamista ja näyttöjä musiikin opetuksen kehittäjänä
 • opetustehtävien ja kansainvälisten tehtävien vaatimaa suomen- ja englannin kielen taitoa
 • hyviä työelämäyhteyksiä ja työelämän kehittymisen seuraamista 


 Arvostamme

 • sitoutumista TAMKin musiikin koulutuksen pitkäjänteiseen, innovatiiviseen ja tulevaisuusorientoituneeseen kehittämiseen
 • innostunutta asennetta ja halua kehittyä korkeakoulutuksen kentällä
 • yhteistyökykyä, yhteisöllisyyttä, tiimityötaitoja ja joustavuutta


 Tarjoamme Sinulle 

 • avainpaikan Suomen ammattikorkeakoulukentällä musiikkiteatterikoulutuksen kehittäjänä
 • tehtävän vireässä ja elinvoimaisessa musiikin korkeakoulutuksessa Suomen vetovoimaisimmassa kaupungissa
 • monipuoliset työelämäyhteydet 
 • mahdollisuuden kehittyä suomalaisen musiikkikoulutuksen vaikuttajana
    

Työsuhteen ehtojen osalta sovellamme Sivistystyönantajat (Sivista) ry:n ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta. Tehtävän alussa on 6 kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa

Osaamispäällikkö Timo Salo, puh. 050 441 3243.

Haku päättyy 23.4.2024

JÄTÄ HAKEMUS