Lahdessa avoimia työpaikkoja, piano ja laulu

Pirteä satavuotias Lahden konservatorio etsii osaavia, innostavia, motivoituneita, sitoutuvia ja yhteistyökykyisiä opettajia!

Julistamme haettavaksi seuraavat vakinaiset toimet:

  1. YKSINLAULUN LEHTORIN TOIMI
  2. KAKSI PIANONSOITONOPETTAJAN TOINTA,
    joista ainakin toisessa keskeisenä tehtävänä on vapaan säestyksen opettaminen

Kelpoisuusvaatimukset:

Yksinlaulun lehtorin toimenkelpoisuusvaatimukset ovat ammatillisen opettajan kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaiset:

1) soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto

2) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä

3) vähintään kolmen vuoden pituinen työkokemus tehtävää vastaavalla alalla

Konservatoriossa on tällä hetkellä noin 40 yksinlauluoppilasta, joista taiteen perusopetuksessa noin 30 ja ammatillisessa koulutuksessa 8. Lehtorin lisäksi opetusta heille antaa kaksi sivupäätoimista laulunopettajaa.

Pianonsoitonopettajan toimienkelpoisuusvaatimuksena on

  •              ylempi korkeakoulututkinto, 
                 ammattikorkeakoulututkinto tai
                 konservatoriossa suoritettu opettajan tutkinto.

Konservatoriossa on noin 160 piano-oppilasta, joista taiteen perusopetuksessa noin 150 ja ammatillisessa koulutuksessa noin 10. Opettajina on nyt täytettävien toimien lisäksi kaksi lehtorin ja kaksi opettajantoimen haltijaa, yksi päätoiminen tuntiopettaja ja kaksi sivutoimista tuntiopettajaa.

Toimeen valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää oikeaksi todistetut kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista, hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai ansioluettelo. Hakijoita suositellaan myös liittämään hakemukseen selvitys tähänastisesta opetustyöstään sekä oppilaittensa tähänastisista kurssisuorituksista, kilpailumenestyksistä ja sijoittumisesta jatko-opintoihin.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 18.3.2019 sähköpostitse osoitteeseen eero.pulkkinen@concis.fi.

Hakijoiden haastattelut ja opetusnäytetunnit järjestetään huhti-toukokuussa. Toimet täytetään 1.8.2019 alkaen.

Tiedustelut: rehtori Eero Pulkkinen, 050 511 0071, eero.pulkkinen@concis.fi