KOULUTUSTARJONTAA MUSIIKKIOPPILAITOKSILLE

KOULUTUSTARJONTA MUSIIKKIOPPILAITOKSILLE  lv. 2018-19

1) Improvisointi osana soitonopetusta Rohkeutta ja innostavia ideoita toteuttaa improvisointia alusta alkaen osana soitonopetusta. Vuorovaikutusharjoituksia, keskustelua ja pedagogiikan sanoittamista. Työvälineitä arkeen improvisoinnin sisällyttämiseksi kaikessa musiikin opetuksessa. Ryhmäopetus sopii kaikille instrumenteille (omat instrumentit mukaan). Harjoitteita ja ideoita, joilla madalletaan kynnystä aloittaa improvisointi, kokeillaan turvallisesti parin tai pienryhmän kesken. Ryhmäkoko 12-24 opettajaa kaikista instrumenteista (myös mupe, muskari jne.)

”Paras improkoulutus mitä meillä on ollut”, Avonia-opiston opettajat lokakuu 2017.

2) Pianon vapaan säestyksen osaaminen Lisävalmiuksia opettaa vapaan säestyksen taitoja osana pianonsoiton opetusta Pt2:n jälkeen aina Musiikkiopistotasolle asti. Koulutus voidaan järjestää Pianostudion tiloissa (6 sähköpianon studio mahdollistaa tehokkaan työskentelyn) tai tilaajan omissa tiloissa.

3) Pianonsoiton ryhmäopetuksen pedagogiikka Miten ryhmäopetus eroaa tavallisesta pianotunnista? MItä opettajan tulee ottaa huomioon suunnitellessaan opetusta? Miten ongelmanratkaisua tehdään ryhmässä? Uusi koulutusavaus mahdollistaa uudet luovat ja kokonaisvaltaiset työskentelymetodit sekä ainutlaatuisen opetusharjoittelumahdollisuuden pianostudiossa. Ryhmäkoko 4-8 opettajaa, koulutuksen kesto esim. 4 x 6t (kaksi viikonloppua tai neljä arkipäivää). Hankkeeseen voidaan sisällyttää haluttaessa pianostudion rakentaminen yhteistyössä laitetoimittajan kanssa.

4) iPadin käyttö musiikinopetuksessa Koulutuksessa tutustutaan iPadin käyttöön keskeisten sovellusten kautta (esim. GarageBand, iRealPro, Notion) sekä tuotosten jakamiseen eteenpäin erilaisten ratkaisujen kautta (esim. Dropbox, SoundCloud, GoogleDrive ym.). Ryhmäkoko 4-8 opettajaa, kesto 1 päivä (6 tuntia).

Helsingin Pianostudio p.040 504 5295 info@helsinginpianostudio.net www.helsinginpianostudio.net