Niilo Mäki instituutti: Oppimisen vaikeudet musiikinopiskelussa -webinaari 20.4.2023

Millaisia musiikin oppimisen vaikeuksia oppilailla voi olla? Onko vaikeuksien taustalla ”epämusikaalisuus” tai motivaation puute vai jokin oppimisvaikeus? Mitä musikaalisuus on, miten musiikki vaikuttaa aivoissa, ja voiko kuka tahansa oppia soittamaan? Mitä keinoja opettajalla on oppilaan tukemiseen ja musiikin ilon löytämiseen?

Musiikillinen kyvykkyys on olemassa ihmisillä luontaisesti, ja sen kehittäminen on riippuvainen ympäristöstä. Musiikin oppimisessa tarvittavia taitoja voi kehittää kotona esimerkiksi laulamalla lapselle ja kuuntelemalla musiikkia, mutta nimenomaan kouluissa ja muissa oppilaitoksissa tapahtuva musiikinopetus on avainasemassa siinä, että jokainen pääsee löytämään oman musiikillisen potentiaalinsa ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla.

Musiikinoppimisessa voi olla monenlaisia haasteita. Nämä vaikeudet voivat johtua erilaisista oppimisvaikeuksista tai liittyä nimenomaisesti musiikin oppimiseen. Koulutuksessa käydään läpi musiikinoppimisen, erityisesti soitonoppimisen lainalaisuuksia musikaalisuudesta taidon oppimiseen, erilaisia oppimisvaikeuksia ja sitä, miten ne voivat näkyä musiikin oppimisessa sekä musiikin oppimisessa ilmeneviä vaikeuksia.

Koulutukseen kuuluu webinaari sekä ennakkotehtävä, jossa osallistujat miettivät omassa musiikinopetustyössään kohtaamiaan haasteita. Koulutuksen aikana pyritään löytämään keinoja ennakkotehtävässä esiin nousseisiin haastaviin opetustilanteisiin.

Koulutus pohjautuu Nuottinuotta -julkaisuun (KUMMI 21). Koulutuksen osallistujat saavat tilata julkaisun 15% alennuksella.

Kohderyhmä:  
Musiikkioppilaitosten ja vapaan sivistystyön opettajat sekä koulujen musiikinopettajat

Kouluttajat:
Johanna Hasu, FT, pianonsoiton opettaja;
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, Niilo Mäki Instituutti

Aikataulu ja hinta:
Webinaari alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00 (koulutusta 6 x 45 min). Koulutuksen hinta on 250 euroa. Hinta sisältää sähköisen luentomateriaalin. Koulutuksen laskutamme koulutuspäivän jälkeen.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Jos sinulla herää kysyttävää, laita viestiä: assi.karppinen@nmi.fi

Ilmoittautuminen ja lisätiedot