Huilunsoiton opettaja

Turun seudun musiikkiopisto on aikaansa seuraava yksityinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetusta noin tuhannelle lapselle ja nuorelle. Turun seudun musiikkiopisto etsii joukkoonsa 1.12.2018 alkaen huilunsoiton opettajaa.

HUILUNSOITON OPETTAJA

Opettajan toimen hakijoilta edellytetään valmiutta opettaa ryhmiä ja eduksi katsotaan valmius opettaa useampaa kuin yhtä oppiainetta. Hakijoiden edellytetään tulevan hyvin toimeen lasten, eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi edellytämme yhteistyökykyä ja tehtäviin vahvasti sitoutumista

Toimen kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Koeaika on 6 kk. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 25.10.2018.

Hakemus ansioluetteloineen tulee lähettää yhtenä pdf- tiedostona sähköpostitse osoitteella sakari.kivinen@tsmo.fi otsikolla ”Huilunsoiton opettaja”. Vaihtoehtoisesti hakemuksen ansioluetteloineen voi toimittaa osoitteeseen Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, 20810 Turku. Kuoreen merkitä ”Huilunsoiton opettaja”. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset opiskelu- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätiedot
Sakari Kivinen
rehtori
p. 040 528 1616