Avoimet työpaikat Kankaanpään musiikkiopistossa

Kankaanpään musiikkiopisto julistaa haettavaksi seuraavat tehtävät

Lyömäsoitinten päätoiminen tuntiopettaja toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 1.8.2018 alkaen (viikkotuntimäärä n. 18-20)
Huilunsoiton lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2018 – 31.5.2019

Musiikkiopiston toiminta-alue: Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia, Pomarkku, Siikainen ja Porin kaupunginosa Lavia.
Klikkaa http://www.kankaanpaa.fi/musiikkiopisto ja katso lisätietoja opistostamme.

Molempiin virkoihin kuuluu yksilö- ja pienryhmäopetusta sekä mahdollisesti alle kouluikäisille tarkoitettua soitinvalmennusta.

Lyömäsoitinten päätoimiselta tuntiopettajalta toivotaan sekä klassisen että rytmimusiikin osaamista.

Opettajien on kehitettävä oman osaamisalueensa opetusta ja osallistuttava aktiivisesti oppilasrekrytointiin.
Opettajat osallistuvat myös musiikkiopiston yleiseen kehittämiseen ja suorittavat muut rehtorin antamat työtehtävät (omien osaamisalueidensa mukaan).
Hakijoilta toivotaan uuden opetussuunnitelman mukaista osaamista (esim. improvisaatio, musiikin teknologia).

Tulevilta opettajilta toivotaan valmiutta opettaa useammassa toimipisteessä (oma auto).
Kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen 986/1998 ja palvelussuhteen ehdot OVTES:n mukaisesti.
Tehtäviin valittujen on esitettävä rehtorin ohjeiden mukaisesti nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Koeaika lyömäsoitinten tuntiopettajan osalta on 6 kuukautta ja huilunsoiton lehtorin osalta 4 kuukautta.

Hakuaika päättyy 4.6.2018 klo 15. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluihin kutsutuilta. Haastattelut pyritään pitämään viikolla 24.

Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset kelpoisuudesta ja työtodistuksista osoitetaan musiikkiopiston rehtorille ja ne lähetetään osoitteeseen
Kankaanpään kaupunki, Kirjaamo, PL 36 38700 KANKAANPÄÄ. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa musiikkiopiston rehtori Anna Major puh. 044 577 2461.