ArtsEqualin toimenpidesuositus TPO:lle taideharrastuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä

ArtsEqualin toimenpidesuositus _Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana_ (PDF) on suunnattu taiteen perusopetuksen järjestäjille (kunnille ja oppilaitoksille). Tutkimusperustaista taustatietoa sisältävän kokonaisuuden on laatinut 11 kirjoittajaa eri aloilta. Mukana on tutkijoita, Kulttuuria kaikille -palvelun asiantuntijoita sekä Taiteen perusopetusliiton jäseniä.

Yhtäältä kouluajan ulkopuolella tapahtuvan harrastustoiminnan on havaittu sekä tuottavan että ehkäisevän eriarvoistumista. Toisaalta taiteen harrastamisella on yleisesti todettu olevan tärkeä tehtävä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Siksi olisi tärkeää, että taiteen perusopetus olisi mahdollisimman monien saatavilla.

Uutinen toimenpidesuosituksesta (sisältää linkin PDF:ään verkossa):
https://sites.uniarts.fi/web/artsequal/-/toimenpidesuositus-taiteen-perusopetuksen-saavutettavuus

Uutinen ”Taideharrastus tasa-arvoisemmin kaikille lapsille” (sisältää linkin PDF:ään verkossa):
https://sites.uniarts.fi/web/artsequal/-/taideharrastus-tasa-arvoisemmin-kaikille-lapsille

Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa toimenpidesuosituksen sisällöstä, ottakaa yhteyttä tutkija Tuulikki Laekseen:

Tutkija Tuulikki Laes, p. 040 7104373, s-posti tuulikki.laes[at]uniarts.fi