Musiikin opintopolut: syventävien opintojen opiskelijoille

Kiitos kaikille jäsenkyselyyn vastanneille. Seuraava tiedonjano kohdistuu oppilaitostemme syventävien opintojen oppilaisiin. Heille on luotu kysely, ja nyt pyydämme apuanne tiedonsaannissa. Tarkemmat ohjeet löytyvät alla olevasta viestistä. Jäsenkyselyn tämänhetkisten vastausten perusteella ainakin reilut 2300 oppilasta on syventävissä opinnoissa – toivottavasti saisimme heistä mahdollisimman monen vastaamaan, jotta saisimme sitten meitä hyödyttävää tietoa jatkossa.

***************

Hyvät vastaanottajat,

Osana tutkimushanketta olemme laatineet kyselyn musiikkiopistoissa opiskeleville tpo-opiskelijoille. Tavoitteena on selvittää mm. opiskelijoiden harrastuneisuutta, opiskelumotivaatiota, arviota omasta osaamisesta musiikin eri osa-alueilla sekä tulevaisuuden opintosuunnitelmia. Musiikin taiteen perusopintojen laajan ja yleisen oppimäärän opiskelijoille suunnataan erilliset kyselyt. Pyrkimyksenä on saada kuvaa taiteen perusopetuksesta yhtenä opintopolkujen vaiheena. 

Kyselyn jakelu tapahtuu oppilaitosten kautta opiskelijoille. Pyydämme, että voisitte lähettää linkin Webropol-kyselyyn niille oppilaitoksenne oppilaille, jotka suorittavat parhaillaan oppilaitoksessanne musiikin taiteen perusopintojen syventäviä opintoja (laaja oppimäärä) ja pyytää heitä täyttämään kysely.  Kyselyssä on vastausaikaa 15.1.2022 asti.

Linkki kyselyyn:

https://link.webropol.com/s/laajaoppimaara

Kiitos avustanne tutkimuksen toteuttamisessa!

Cuporen tutkimustiimi ja Musiikin opintopolut-hanke

HUOM. Voitte halutessanne käyttää opiskelijoille lähettämässänne viestissä seuraavaa saatekirjettä:

—————-

Vastaa kyselyyn musiikin opiskelusta

Hyvä musiikin opiskelija,  

Selvitämme kyselyssä kokemuksiasi musiikin opiskelusta musiikkiopistossa, musiikkikoulutuksen ja harrastamisen tuomasta osaamisesta ja tulevaisuuden jatkosuunnitelmista. Kysely on suunnattu musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opiskelijoille.

Vastaamalla 15.1.2022 mennessä annat arvokkaan panoksen musiikkialan koulutuksen kehittämiseen. Vastaaminen vie 5-10 minuuttia. Kiitämme etukäteen vastauksestasi! 

Vastaamaan pääset tästä: https://link.webropol.com/s/laajaoppimaara

Kysely on osa Suomen konservatorioliiton, Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen Musiikin opintopolut -hanketta, jossa selvitetään musiikkialalla syntyviä moninaisia polkuja taiteen perusopetuksesta aina korkeakouluopintoihin saakka. Kokonaisuutta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja hankkeesta.  

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan. Tutkijat eivät näe vastaajan sähköpostiosoitetta. Hankkeen päätyttyä aineisto säilytetään tietoturvallisesti Cuporessa tutkimustarkoitukseen. Täältä löydät Cuporen tutkimushankkeita koskevan yleisen tietosuojaselosteen. Tutkimushankekohtaisen tietosuojaselosteen saa nähtäväksi pyydettäessä.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Erikoistutkija Anna Kanerva, anna.kanerva@cupore.fi, puh. 050 302 1414.