Musiikkiopistot

Yleistä

Musiikkiopistot antavat taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Lisäksi muutama oppilaitos tarjoaa myös yleisen oppimäärän opetusta. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiuksia musiikkialan ammattiopintoihin. Laajan oppimäärän mukaista opetusta annetaan mm. musiikkiopistoissa ja konservatorioissa. Monissa musiikkiopistoissa järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkileikkikoulun ja soitinvalmennuksen muodossa.

Musiikkiopistoissa opiskellaan pääaineena jotain instrumenttia tai laulua. Lisäksi opintoihin kuuluu yhteismusisointia ja musiikin teoreettisia aineita, jotka muodostavat perustan soittotaidon kehittymiselle.

Opetushallituksen uuden vuonna 2017 julkaiseman opetussuunnitelman myötä, musiikkioppilaitoksilla on entistä suurempi vapaus päättää opetuksen rakenteesta, sisällöistä ja tavoitteista. Tästä on seurannut se, että musiikkioppilaitosten opetuksen rakenteet ja oppimispolut ovat kirjavoituneet, kuten myös oppilasarviointi.

Entinen musiikkiopistotaso on korvattu syventävillä opinnoilla, joiden päätteeksi oppilas tekee näyttötyön. Syventävissä opinnoissa oppilas omaksuu vähitellen laajempia musiikillisia kokonaisuuksia ja syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin.  Musiikin välityksellä tapahtuva vuorovaikuttaminen vahvistuu ja voimistuu.

Syventävien opintojen päätteeksi oppilaille myönnetään päättötodistus, joka on samalla todistus koko musiikin laajan oppimäärän suorittamisesta. Oppilaitoksilla on mahdollisuus antaa myös välitodistuksia suoritetuista opinnoista. Syventävien opintojen päättötodistus on merkittävä pyrittäessä musiikin ammatillisiin opintoihin ja sillä on lisäpisteiksi asti painoarvoa tiettyjen yliopisto-opintojenkin kohdalla. Musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittaminen sekä ylioppilastutkinto antavat kelpoisuuden hakeutua kaikkiin korkeakouluopetusta antaviin oppilaitoksiin.

Oppilaaksi ottaminen

Musiikkioppilaitokset ottavat uusia oppilaita pääasiassa kerran vuodessa. Oppilaitosten tavat ottaa sisään uusia oppilaita ovat viime vuosina kirjavoituneet. Yhä useampi oppilaitos pyrkii ottamaan sisään kaikki hakijat. Joissakin oppilaitoksissa valitaan uudet oppilaat edelleen testein, jotka liittyvät esim. sävelkorkeuden ja -keston erottamiskykyyn sekä musiikkimuistiin ja lisäksi testin osana voi olla myös laulu- tai soittonäyte, mikäli pyrkijä on saanut jo jonkin soittimen opetusta tai hän on soittimen käytössä harjaantunut.

Musiikkiopistoon pyrkiessä on hyvä muistaa, että niiden toiminnoissa yhteismusisoiminen koetaan pääaineen opintojen ohella erittäin tärkeäksi. Mikäli mielessä ei vielä ole jotain tiettyä soitinta, kannattaa kysyä oppilaitoksen toimistosta, minkä soittimen oppilaita kaivataan.

Lukukausimaksut

Musiikkiopistossa lukukausimaksujen osuus on keskimäärin 17 % opetuksesta aiheutuvista menoista. Haarukka on musiikkiopistonkin maksuissa leveä. Maksut vaihtelevat noin 100 – 600 euron välillä. Kalleinta opiskelu on pääkaupunkiseudun yksityisissä oppilaitoksissa, halvimmat maksut löytyvät valtionosuutta saavista kunnallisista oppilaitoksista.