Musiikkikoulut

Yleistä

Useimmat musiikkikoulut antavat opetusta taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti. Taiteen perusopetus perustuu lakiin (L 633/ 1998 ) ja on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta. Näiden koulujen opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelmien perusteisiin. Kunta myöntää oppilaitoksille oikeuden antaa taiteen perusopetusta ja vahvistaa niiden opetussuunnitelmat sekä valvoo toiminnan toteuttamista.

Mitä eroja?

Musiikkikoulu voi olla suuntautunut klassiseen- tai rytmimusiikkiin tai antaa monen tyylistä opetusta. Myös opetusmuoto vaihtelee oppilaitoksittain: käytössä on sekä ryhmä- pari- että yksilöopetus. Soitonopetusta annetaan kaikissa orkesteri- ja bändisoittimissa sekä laulussa koulusta riippuen. Myös teoriaopetus eli musiikin perusteet kuuluvat opetusohjelmaan.

Hinnat

Lukukausimaksut vaihtelevat 200e – 500e välillä.

Pääsyvaatimukset

Musiikkikouluihin ei useimmiten ole pääsykokeita vaan oppilaat saavat opiskelupaikan ilmoittautumisjärjestyksessä oppilaitoksen resurssien mukaan. Opetusta annetaan kaikenikäisille, myös aikuisille!