Musiikin erityisopetus

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa musiikkia käytetään apuna psyykkisessä kuntoutuksessa. Musiikkiterapiaa sovelletaan myös kehitysvammahuollossa, vanhustenhoidossa, avohoidossa, ja kaikkialla, missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa.

 Musiikkiterapiayhdistys
 Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari