Kodin merkitys lapsen musiikilliseen kehitykseen

Kodissa lapsi saa rakkautta ja valmiuksia vuorovaikutustaitoihin. Tämä luo lapselle perusturvallisuuden tunteen, jonka päälle elämä rakentuu. Kun lapsi ymmärtää, että hän on hyvä juuri noin, auttaa se eri kehitysvaiheessa eteen tulevien haasteiden kohtaamisessa.

Koti on avainasemassa, kun halutaan tukea lapsen musiikillista kehitystä tai kannustaa musiikkiharrastusta. Se, mistä vanhempi oikeasti pitää ja mitä arvostaa, välittyy lapselle. Tärkeää on myös kodin ja lapsen musiikkiharrastuksessa mukana olevien aikuisten välinen vuorovaikutus. Kodin tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä esim. soitonopettajien kanssa.

Jokainen meistä on saanut syntymässään tietyt lahjat, joiden päälle taidot rakentuvat. Me tarvitsemme eri asioissa eri määrän harjoitusta. On hyvä tiedostaa harjoituksen ja harjoittelun merkitys lasta tuettaessa ja muistaa, että asioiden oppiminen vie oman aikansa. Muistammehan, että ”Harjoitus tekee mestarin”. Perusturvallisuuden tunne ja kodin myönteinen ilmapiiri sallivat onnistumiset ja epäonnistumiset. On tärkeää rohkaista lasta yrittämään uudestaan.

Kun lapsi huomaa, että on hyvä jossain, se ruokkii motivaatiota, samoin kannustus. Kannustaminen onkin yksi tärkeimmistä asioista, millä vanhemmat voivat tukea lapsensa musiikkiharrastusta. Ulkoinen ja sisäinen motivaatio vievät musiikillista kehitystä eteenpäin. Musiikillinen muisti, melodiataju, musiikillinen mielikuvitus, rytmitaju ja sointiväritaju ovat musikaalisuuden ilmenemismuotoja. On hyvä muistaa, että musikaalisuus koostuu monista eri tekijöistä.

Lapsen musiikillinen kehitys on yhteydessä lapsen yleiseen kehitykseen. Toiminta lapsen kanssa tukee yleistä kehitystä (aistitoimintoja, motoriikkaa, tiedollista ja tunne-elämän kehitystä). Jo ennen syntymää lapsi on kuullut tietyt äänet ja ympärillään soineen musiikin. Ei ole yhdentekevää, millaiseen äänimaailmaan lapsemme tottuvat. Koti on paikka, jossa olisi hyvä olla myös hiljaisuuden hetkiä. Lähteehän kaikki musiikki hiljaisuudesta ja siitä, että olemme valmiita ei vain kuulemaan vaan myös kuuntelemaan. Lapset ovat avoimia kuuntelemaan eri tyylistä musiikkia. Vanhemmat voivat tukea lapsen kuuntelutottumuksia sekä kotona että lähtemällä esim. yhdessä lapsen kanssa konserttiin.

Kotona kuultu vanhempien laulama tuutulaulu kantautuu lapsen omaan aikuisuuteen muistona ja ehkä myös haluna laulaa omalle lapselleen. Arkitilanteisiin liittyvät laulut voivat helpottaa arkea ja kannustaa lasta laulamaan. Tärkeää on, että meillä vanhemmilla on aikaa lapsellemme – hetki laulamiseen, soittamiseen, tanssimiseen jne. Merkittävää lapsen kannalta on se, että hän kokee olevansa ainutlaatuinen, juuri omalla tavallaan.