Musiikinopetus Suomessa

Musiikin harrastamismahdollisuuksia ja opetusta järjestetään nykyisin hyvin monimuotoisesti ja lähes kaikenlaiseen tarpeeseen. Musiikinopetus Suomessa-verkkosivut pyrkii antamaan kokonaiskuvan suomalaisesta musiikkikasvatus- ja koulutusjärjestelmästä. Sivusto on tarkoitettu kaikille musiikin harrastamisesta ja opiskelusta kiinnostuneille, vauvasta vaariin.

”Opiskelu” sivuilta löytyy tietoa musiikin harrastamismahdollisuuksista ja opiskelusta ammatillisissa oppilaitoksissa sekä korkea-asteen oppilaitoksissa. Sivustoilta löytyy myös tietoa siitä kuinka musiikin harrastamisen tai opiskelun pariin voidaan hakeutua. ”Järjestelmä” sivuilta löytyy tietoa musiikin harrastamista ja koulutusta ohjaavasta lainsäädännöstä sekä toiminnan rahoittamisesta.

Verkkosivuja ylläpitävää Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry, joka omalta osaltaan pyrkii kehittämään moniarvoista ja -muotoista musiikkikasvatus- ja musiikkikoulutusjärjestelmää, jossa jokaiselle halukkaalle löytyy oma ”polku” harrastaa ja opiskella musiikkia haluamallansa tavalla.