YHTEISOPETTAJUUSHANKE – Ylä-Savon musiikkiopisto

Ylä-Savon musiikkiopistossa totetettiin vuosien 2019–2021 aikana Opetushallituksen erityisavustuksen turvin YHTEISOPETTAJUUSHANKE

Musiikkiopistossa opetus on usein yksinäistä puurtamista: opettajilla on omat oppilaansa ja oma vastuunsa heistä. Yhteistyö kollegojen kesken jää usein vähäiseksi. Yhden opettajan kanssa työskentely kaventaa myös oppilaan oppimista verrattuna tilanteeseen, jossa virikkeitä oppimiseen saadaan useammalta ammattilaiselta. Jatkuva työelämän muutos vaatii opettajilta yhä enemmän yhteistyötä ja tähän haimme kokemuksia yhteisopettajuudesta, mikä tarkoittaa sitä, että kaksi tai useampi kasvattaja tekevät suunnittelutyötä ja opettavat samoja oppilaita.

Hankkeessa toteutettiin seuraavat toimenpiteet:

1. Kuvataidemuskarit (muskariopettajan ja Iisalmen kuvataidekoulun opettaja yhteistyö muskaritunneilla)

2. Opettajat mukana muusikkoina ja apuopettajina yhteismusiikkiryhmissä, bändissä ja orkesterissa.

3. Äänenkouluttaja mukana kuorotunnilla.

4. Erilliset laululeirit, joissa oman opettajan lisäksi ulkopuolinen kouluttaja.

Alun perin oli tarkoitus tehdä opettajien yhteistyötä vieläkin laajemmin, mutta valitettavasti koronapandemia hautasi osan suunnitelmista. Opettajien yhteistoiminta etenkin orkesterisoiton ja bänditoiminnan osalta on noussut hankkeen avulla aivan uudelle tasolle. Ilahduttavaa on myös yhteistyön käynnistäminen kuvataidekoulun kanssa. Opetuksen laatua hanke on lisännyt selkeästi: laulajille on järjestynyt säestävä bändi ja orkesterissa opiskelijat ovat saaneet nauttia vieressä musisoivan oman opettajan soitosta ja neuvoista.