Säveltäen Eurooppaan!

Opetushallitus myönsi vuonna 2017 Ylä-Savon musiikkiopistolle harkinnanvaraisen valtionavustuksen oppilasta omaan luovuuteen kannustavien opetusmenetelmien kehittämiseen. Hankkeeseen sisältyi sävellys- ja improvisointikoulutusta Ylä-Savon musiikkiopistossa sekä opetuksen testaamista myös opiston kansainvälisissä yhteistyöoppilaitoksissa. Hanke päättyi 31.12.2018

Hankkeeseen sisältyi kolme vierailua Ylä-Savon musiikkiopiston eurooppalaisiin yhteistyöoppilaitoksiin.

1. Ylä-Savon musiikkiopiston ryhmä osallistui 5. – 11.11. Lielvardessa Latviassa maan 100-vuotisjuhlallisuuksiin tuomalla sinne tervehdyksen myös Ylä-Savon musiikkiopiston sävellystyöpajasta. Lisäksi viikon aikana pidettiin improvisointityöpajoja yhdessä paikallisen musiikkiopiston oppilaiden kanssa.

2.  Ylä-Savon musiikkiopiston ryhmä osallistui 28.11. – 3.12.2018 Iisalmen ystävyyskaupunki Pécelin ensimmäiseen Suomi-viikkoon järjestämällä improvisointikurssin yhdessä paikallisen musiikkiopiston ja Rutafa-nuorisokuoron kanssa. Vierailua rahoitti Opetushallitus.

3. Joulukuussa 2018 musiikkiopiston ryhmä kävi Võrussa Virossa, jossa pidettiin sävellystyöpajaa yhdessä Võrun musiikkiopiston oppilaiden kanssa.

Lisätietoja hankkeesta osoitteessa: www.iisalmi.fi/musiikkiopisto