Musiikin perusteiden valinnan­vapaus­kokeilu

Ylä-Savon musiikkiopistossa toteutettiin vuosina 2018-2019 Opetushallituksen rahoittamana 

Musiikin perusteiden valinnanvapauskokeilu -hanke

Hankkeessa opettajia koulutettiin opetussuunnitelman uusiin sisältöihin kuten luovuuteen, improvisointiin, säveltämiseen sekä musiikkiteknologiaan. Opettajien täydennyskoulutuksen tarkoituksena oli laajentaa opiston opetustarjontaa ja tarjota oppilaille vaihtoehtoisia tapoja opiskella musiikin perusteita.

Hankkeessa toteutettiin seuraavat toimenpiteet:

1. Pekka Saarikorven koulutuspäivä opettajille kehorytmeistä syksyllä 2018.

2. Jukka Perkon jazzkoulutus tammikuussa 2019

3. Aleksi Kauhasen musiikkivideokurssi maaliskuussa 2019

4. Adam Vilagin sävellyskurssi toukokuussa 2019

5. Matti Vänttisen koulutus Opetussuunnitelman uudistamisesta sekä arvioinnista, syksyllä 2019

6. Matti Ruipon musiikkiteknologiakoulutus, syksyllä 2019

7. Harri Liedslen improvisaatiopaja, syksyllä 2019

8. Adam Vilagin ja Sanna Ahvenjärven sävellys- ja improvisaatiokoulutukset joulukuussa 2019

Pidettyjen kurssien myöstä opettajien musiikilliset taidot ovat monipuolistuneet ja kurssien jälkeen omat opettajamme ovatkin testannet opittua oppilaidensa kanssa. Tämä on vaikuttanut opettajien työhön niin, että oppilaita on kannustettu aiempaa enemmän omaan luovuuteen ja omien sävellysten tekoon myös pääaineen tunneilla. Uusia sävellyksiä on esitetty myös oppilasilloissa aiempaa enemmän. Pitipä yksi oppilas jopa oman sävellyskonsertinkin keväällä 2019. Opetussuunnitelmassa alun perin ollut ajatus laajan vapaavalintaisen kurssitarjottimen tarjoamisesta on kohdannut realismin pienessä oppilaitoksessamme ja nyt ajatus on se, että oppilaan omia valintoja tuetaan mahdollisimman paljon oman pääaineen puitteissa. Kaikkea opetusta ei ole mahdollista toteuttaa erillisinä kursseina – vaikka hankkeen aikana onkin kokeiltu ja toteutettu sävellys- improvisointi-, orkesterinjohtoja asteikkopajakursseja. Myös uusia oppilaille suunnattuja kursseja on suunnitteilla esim. kuoronjohtoon ja musiikkivideoiden tekoon. Kaikille opettajille järjestetyt yhteiset koulutukset ovat vaikuttaneet niin, että kursseilla opittuja asioita, kuten sävellystä ja sovitusta, improvisointia, kehorytmiikan käyttöä on integroitu pääaineen opetukseen ja oppilaiden esityksiä myös videoitu oppimistarkoituksessa. Instrumenttiopetuksen ja musiikin hahmotuksen raja-aidat ovat näin madaltuneet.