Koillis-Lapin musiikkiopisto: OPH:n hanke Musiikkiteknologian opetuksen kehittäminen

Koillis-Lapin musiikkiopistossa toteutettiin opetushallituksen rahoittama hanke Musiikkiteknologian opetuksen kehittäminen lukuvuonna 2019-2020. Opistolle hankittiin ajantasaista opetusvälineistöä, koulutettiin opettajia sekä hankkeen huipennuksena pidettiin etäkonsertti Keski-Helsingin musiikkiopiston kanssa.

Musiikin teknologian ja musiikin hahmotusaineiden opetuksen käyttöön hankittiin 2 kpl MacBook Pro- tietokonetta, joiden työmuistitila (16GT) ja tallennuskapasiteetti oli riittävän iso, sekä USB-C VGA-sovitin, joka mahdollistaa kosketinsoittimen ja projektorin kytkennän tietokoneeseen. Logicin, Sibeliuksen ja Garagebandin äänikirjastot vaativat runsaasti tallennustilaa, joten 512 GT tallennuskapasiteetti oli sopiva valinta. Lisäksi, audio ja video vaativat enemmän työmuistia kuin perusmallien 8GT, siksi 16GT malli olisi tehokkaampi ja tietokone olisi käyttökelpoinen myös tulevaisuudessa.

MacBook Pro tietokoneille ostettiin Ammattilaisohjelmien paketti koulutusalalle. Ammattilaisohjelmien paketti sisältää useita ohjelmia musiikki- ja videotuotantoa varten ja se tarjoaa hyvän ja tehokkaan ohjelmiston kohtuullisella hinnalla. Paketti sisältää Logic Pro ja MainStage ohjelmistot musiikin säveltämiselle ja esitykselle, sekä videoeditointia varten Final Cut Pro, Motion ja Compressor ohjelmat. Edellä mainittuja ohjelmia käytetään ammattipiireissä yleisesti. Oppilaat saavat niiden avulla hyödyllisiä tietoja ja taitoja myös jatko-opiskelua varten.

Teknologiaopettaja Georgios Apostolakis asensi koneet ja ohjelmat. Teknologiaryhmät aloittivat työskentelyn syksyllä 2019. Työskentely huipentui yhteisetäkonserttiin Keski-Helsingin musiikkiopiston kanssa syyslukukauden päätteeksi 2020.

Oppilaat tutustuivat videoeditoinnin prosessiin, video-efektien käyttöön ja eri laatuisten ja eri medialla tuotettujen videoiden jakeluun. Lisäksi oppilaat ovat käyttäneet Logic Pro:n mahdollisuuksia kuten virtuaalisia soittimia, sämpläystä ja askeleen-sekvensseria.

Georgios Apostolakis koulutti opettajia ohjelmien käytössä.  Koulutuksessa käytiin läpi erilaisia tapoja tallentaa ja jakaa aineistoa pilven kautta (Dropbox, onedrive) sekä ForScore- sähköisen kirjaston käyttöä ja nuottien ja iRig BlueBoard jalkapolkimen hyödyntämistä sivunkäännössä.

Opettajat tekivät opetusvideoita musiikin hahmotusaineiden opetuksen käyttöön. Editoitiin myös erilaisia soitinesittelyvideoita sekä pienimuotoisia konsertteja. FinalCut Pron avulla on mahdollista julkaista ja jakaa hyvänlaatuisia konserttivideoita. Kokoontumisrajoituksien vuoksi, konserttivideoista tuli koronavuoden aikana tärkeä osa musiikkiopiston julkista toimintaa konserttien ja soitinesittelyvideoiden muodossa.

Yhteistyö Keski-Helsingin musiikkiopiston kanssa aloitettiin loppusyksystä 2020 heidän musiikin hahmotusaineiden opettajan Erno Aalto-Urantowkan kanssa. Yhteinen etäkonsertti järjestettiin joulukuussa 2020. 

Yhteistyöprojekti Keski-Helsingin musiikkiopiston kanssa 2020

Georgios Apostolakis

Suunnitelmana oli toteuttaa yhteiskonsertti, jossa esitettäisiin Koillis-Lapin musiikkiopiston ja Keski-Helsingin musiikkiopiston oppilaiden yhteisiä sävellyksiä ja videoita. Konsertti yhdistäisi Suomen pohjoisimman ja eteläisimmän musiikkiopiston. Nykyteknologian avulla on mahdollista että oppilaat tekevät yhteissävellystyötä ja valmistavat videoita yhteiselle audiovisuaaliselle tuotannolle. Etätyö on lähes normaali työtapa monille nykypäivän muusikoille, joten olisi hyödyllistä antaa oppilaille valmiuksia sitä varten. Oppilaat olivat myös heti kiinnostuneet projektista.

Vastaavat opettajat olivat Koillis-Lapin musiikkiopistossa Georgios Apostolakis (sähkökitara, sähköbasso, musiikkiteknologia) ja Keski-Helsingin musiikkiopistossa Erno Aalto-Urantowka (musiikin hahmotusaineet).

Oppilaiden puolesta osallistujat olivat Taikahuilut, Rytmiikka R1 Pop, Rytmiikka R2 Pop ja Melodia R1 Pop – ryhmät (Keski-Helsingin musiikkiopisto) sekä GarageBand- ryhmä ja LogicPro-ryhmä (Koillis-Lapin musiikkiopisto).

Kemijärveläiset oppilaat valmistivat videoita, joiden päälle helsinkiläiset oppilaat tekivät ääniraitoja. Lisäksi, useat kappaleet ovat olleet yhteissävellystyön tulos: oppilaat ovat lähettäneet musiikki-ideoita toisen musiikkiopiston oppilaille, toisen musiikkiopiston oppilaat ovat tehneet muutoksia, remixiä, äänitettiin lisää soittimia ja niin edelleen. FinalCut Pro on mahdollistunut tehokkaan ja tarkan materiaalien editoinnin. Alkuperäiset videomateriaalit olivat eri laatuisia, mutta FinalCut Pro:n avulla materiaali saatiin saman laatuiseksi ja sen avulla oli helppo kokeilla erilaisia järjestyksiä ja asetuksia, ennen kun päätettiin videoprojektin lopullisesta muodosta.

Uusiin Mac- tietokoneisiin asennettiin Applen ammattilaisohjelmien paketti koulutusalalle. Oppilaat ovat tutustuneet sen avulla videoeditoinnin prosessiin, video-efektien käyttöön ja eri laatuisten videoiden jakeluun. Lisäksi, oppilaat ovat käyttäneet Logic Pro:n mahdollisuuksia kuten virtuaalisia soittimia, sämpläystä ja askeleen-sekvensseria.

FinalCut Pro on mahdollistanut tehokkaan ja tarkan materiaalin editoinnin.  Alkuperäiset videomateriaalit olivat eri laatuisia, mutta ohjelman avulla materiaali saatiin muokatuksi samanlaatuiseksi.

Ohjelman avulla oli myös helppo muokata ja kokeilla erilaista järjestystä ja asetuksia ennen kuin päätettiin videon lopullisesta muodosta.

Motion-ohjelmalla lisättiin videoefektiä ja onnistuttiin saamaan vakuuttavampia videoesityksiä. Jos alkuperäinen materiaali oli liian lyhytkestoinen, saatiin pitempiä versioita efektien ja editoinnin avulla. Tämä on ollut myös tärkeä osa työprosessia.

Compressor-ohjelma auttoi meitä valmistamaan videon eri versioilla Facebookille, YouTubelle ja live-striimaukselle, mahdollisimman hyvälaatuisena ja ilman striimaus-katkoja.

LogicPro on ollut oleellinen osa projektin musiikillista ääni-maailmaa. Koillis-Lapin musiikkiopiston oppilaat ovat säveltäneet omaa musiikkia LogicPro:lla, ja lisäksi he käsittelivät Keski-Helsingin musiikkiopiston oppilaiden musiikkia. Hyvin usein lähetettiin kappaleita edes-takaisin, tehtiin editointia ja remixiä, äänitettiin lisää soittimia, kaikki Logicissa. Logicin, ja MainStagen, laaja virtuaalisoittimien valikoima on auttanut oppilaita löytämään haluamansa äänet ja toteuttamaan omia ideoita.

Projektin lopullinen äänitiedosto tehtiin Logicissa. FinalCut Pro:n integraatio Logicin kanssa on helpottanut videoäänityksen valmistumista merkittävästi.

Projektin striimaus tehtiin 10. joulukuuta 2020 Koillis-Lapin musiikkiopiston Facebook-sivun kautta, jossa oli yli 300 katsojaa. Uusi, mielenkiintoinen ja kiinnostava työtapa on tullut tutuksi Koillis-Lapin musiikkiopiston oppilaille, jotka odottavat seuraavaa etä-projektia innokkaasti.