Koillis-Lapin musiikkiopisto: Improvisaatio instrumenttipedagogiikassa –hanke

Koillis-Lapin musiikkiopistossa toteutettiin vuosina 2018-2019 Opetushallituksen rahoittamana Improvisaatio instrumenttipedagogiikassa- hanke. Hankkeen aikana järjestettiin kuusi päivän mittaista improvisaatiokoulutus- tapahtumaa. Koulutuksesta vastasivat 7 alan ammattilaista: Teemu Kide, Annika Gummerus-Putkinen,  Sanna Ahvenjärvi,  Maari Kallberg  ja Kaisa Ristiluoma yhdessä, Karla Suvanto sekä Erno Aalto –Urantowka.

 Improvisaatio instrumenttipedagogiikassa – hankkeen tavoitteena oli kehittää paitsi soitonopettajien ja oppilaiden improvisointitaitoja, myös erityisesti soitonopettajien improvisaatiopedagogisia taitoja. Eri instrumentteihin kohdennetut lyhytkurssit tarjosivat täydennyskoulutusta opettajille. Tavoitteena oli uuden opetussuunnitelman  luovuuteen liittyvien tavoitteiden mahdollisimman yhdenvertainen toteutuminen eri instrumenteissa, oppilaiden ja opettajien yhteisöllisyyden edistäminen sekä oppimismotivaation ja luovuuden kasvu. Pyrkimyksenä oli erilaisten kouluttajien kautta saada erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja improvisointiin.  Koulutuspäivä pääsääntöisesti aloitettiin opettajille suunnatulla koulutusosuudella ja jatkettiin eri-ikäisten oppilaiden ryhmillä.

Opettajien ja oppilaiden  antamassa palautteessa korostettiin yhteisöllisyyden merkitystä. Eri-ikäiset soittajat ja laulajat keksivät ja toteuttivat erilaisia improvisaatioharjoituksia yhdessä. Tätä pidettiin tärkeänä. Leikinomainen ja salliva ilmapiiri rakensi siltoja ryhmäläisten välillä. Improvisoinnin tukena käytettiin erilaisia kortteja, tunnelmia, tarinoita, sekä määriteltiin improvisaation pituus. Ennen soittoa voitiin sopia myös kappaleen muodosta tekemällä ensin rakennekartta ja sopimalla erilaisten tunnelmien vaihtumisesta.

Koulutus oli kokonaisuudessaan antoisaa. Toivottiin, että eri soitinten yhteisiä improvisaatioryhmiä jatkettaisiin myös tulevaisuudessa. Kouluttajat olivat inspiroivia ja innostavia. He ohjasivat sopivasti, jotta hahmottui esim. yhteissoitossa mihin päämäärään suunnilleen pyritään. Toisaalta jäi riittävästi tilaa yksilölliselle kokeilulle. Palaute oli pääasiassa myönteistä ja koulutusta pidettiin hyödyllisenä.

Opettajat saivat uusia rakennusaineita hyödynnettäväksi omassa työssään.  Musiikkiopistolla jatkuu säännöllinen impropaja -toiminta. Kerran kuussa kevään aikana järjestään kaikille avoin impropaja.  Myöskin musiikin hahmotusaineiden tunneilla hyödynnetään erilaisia improvisoinnin keinoja.