KAIKKI SOITTAA – erilainen oppija musiikinopetuksessa

Savonlinnan musiikki- ja tanssiopiston Kaikki soittaa – erilainen oppija musiikinopetuksessa -hankkeen toiminnallinen osuus päättyi syyslukukaudella 2017. Raportointi + nettisivut tehtiin keväällä 2018.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää opetushenkilöstön pedagogista ammattitaitoa sekä oppilaitoksen toimintaa niin, että valmius opetuksen yksilöllistämiseen sekä erityisoppijoiden opettamiseen vahvistuisivat. Tämä edistää oppimisen demokratiaa ja luo edellytyksiä lasten ja nuorten tasavertaiselle mahdollisuudelle osallistua taiteen perusopetukseen, jonka arvoperusta pohjautuu tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien monimuotoisuuden kunnioitukselle. Se perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisön jäsenenä.

Lue lisää hankkeen sivuilta